Home

Metoprolol 50 mg bijsluiter

Metoprololtartraat Sandoz® 50 en 100 mg, tabletten RVG 57720-1 1313-V3 1.3.1.3 Bijsluiter May 2021 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT Metoprololtartraat Sandoz® 50 mg, tabletten Metoprololtartraat Sandoz® 100 mg, tabletten metoprololtartraat Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want e Informatie over Metoprolol op Farmacotherapeutisch Kompas Samenvatting van de productkenmerken (SmPC) SmPC Datum van herziening van de tekst: Laatste gedeeltelijke wijziging betreft de rubrieken 2, 3, 4.4, 4.5 en 4.6: 20 mei 202 Metoprololtartraat Aurobindo 50 mg, filmomhulde tabletten (C07AB02 - Metoprolol) Toedieningsweg: Oraal gebruik. Bijsluiter. Werkzame stoffen. METOPROLOLTARTRAAT SAMENSTELLING overeenkomend met METOPROLOL. Hulpstoffen. CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460) HYPROMELLOSE, Type 2910 (3 - 15 mPa.s) (E 464) IJZEROXIDE ROOD (E 172) MAGNESIUMSTEARAAT (E.

Metoprolol is een bètablokker en wordt in Nederland ook wel onder de merknamen Selokeen, Selokomb en Lopresor voorgeschreven. Het zorgt ervoor dat het hart minder zuurstof nodig heeft waardoor het hart minder snel hoeft te kloppen en de bloeddruk kan dalen. Dat klinkt natuurlijk mooi, maar het middel is niet zonder bijwerkingen Metoprolol vertraagt uw hartslag en maakt uw bloeddruk lager. Hierdoor heeft uw hart minder zuurstof nodig. Bij hoge bloeddruk, angina pectoris (pijnlijk en drukkend gevoel op de borst), hartritmestoornissen, migraine, als u schildklier te snel werkt, bij hartfalen en na een hartinfarct (hartaanval) 100-200 mg verdeeld over de dag. Zo nodig kan de arts besluiten deze dosering te verhogen. Ter voorkoming van migraineaanvallen: 100-200 mg eenmaal daags. Hartinfarct: Nadat u eerst bent begonnen met gewone metoprolol tabletten, is de onderhoudsdosering: 1x daags 1 tablet Metoprololsuccinaat Sandoz retard 200

Metoprololsuccinaat Sandoz retard 50, tabletten met

 1. Metoprololtartraat Sandoz 50 mg, tabletten. Gevonden informatie en bijsluiter. Metoprololtartraat Sandoz 50 mg, tabletten (C07AB02 - Metoprolol) Toedieningsweg: Oraal gebruik. Bijsluiter. Werkzame stoffen. METOPROLOLTARTRAAT. Hulpstoffen. CALCIUMWATERSTOFFOSFAAT 2-WATER (E 341) CELLULOSE, MICROKRISTALLIJN (E 460) CROSPOVIDON (E 1202) HYPROLOSE.
 2. /1,73 m2; matig: GFR 30 tot 59 ml/
 3. Metoprolol 50mg Tablets - A month's worth of pills is available from wholesalers for less than $20. metoprolol 50mg tablets Best Quality and EXTRA LOW PRICES, metoprolol tablets 50mg #AI -infused #Bots with EQ entering #Healthcare >>> @MikeQuindazzi >>> #HealthTech #AI #MachineLearning #Chatbots #WearableTech #BigData #IoT #DataScience #ML #DL.
 4. Bijsluiter: informatie voor de patiënt Metoprolol Retard Mylan 23,75 mg tabletten met verlengde afgifte Metoprolol Retard Mylan 95 mg tabletten met verlengde afgifte Metoprolol Retard Mylan 190 mg tabletten met verlengde afgifte Werkzaam bestanddeel: metoprololsuccinaat Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want.

Eenmaal daags 200 mg Metoprololsuccinaat retard, nadat u eerst twee- tot viermaal daags 50 mg Metoprololsuccinaat retard, gedurende 2 à 3 dagen heeft voorgeschreven gekregen. Bij een te sterke werking van de schildklier. 100 - 200 mg Metoprololsuccinaat retard verdeeld over de dag. Indien nodig kan uw arts de dosering nog verder verhogen Metoprolol verlaagt de bloeddruk en hartslag, Het zorgt ervoor dat de hartspier minder krachtig samentrekt en minder zuurstof nodig heeft. Naast het gebruikelijke effect kan metoprolol verschillende bijwerkingen geven. Bij meer dan één op de tien gebruikers ontstaan vermoeidheidsklachten

50 (½ tablet) - 100 mg per dag (=24 uur) verdeeld over 2 giften. Lange termijnbehandeling na een infarct Als de behandeling met metoprolol uitsluitend langs orale weg gebeurt, wordt de behandeling 4 dagen na de eerste symptomen van het infarct gestart. Gedurende 2 tot 3 dagen wordt 's ochtends en 's avonds ½ tablet (50 mg) genomen De behandeling begint meestal met 50 mg losartan (1 tablet Losartan EG 50 mg of ½ tablet Losartan EG 100 mg) eenmaal per dag. 3 tot 6 weken na begin van de behandeling moet het maximale bloeddrukverlagende effect bereikt zijn. Bij sommige patiënten kan de dosis later nog worden verhoogd naar 100 mg losartan (2 tabletten Losartan EG 50 mg of 1 tablet Losartan EG 100 mg) eenmaal per dag Introductie Metoprolol Tartraat Metoprolol behoort tot de bètablokkers. Het verlaagt de bloeddruk, vertraagt de hartslag en vermindert de zuurstofbehoefte van het hart. Artsen schrijven het voor bij hoge bloeddruk, angina pectoris (hartkramp), hartritmestoornissen, migraine, te snelle schildklierwerking, hartfalen en hartinfarct

Vigrx 60caps buy online from 💚 www

Een ½ tablet Metoprolol Teva (50 mg), 2 tot 3 maal per dag. Zo nodig kan de dagelijkse dosis in ernstige gevallen verhoogd worden tot 1 tablet Metoprolol Teva, 2 tot 3 maal per dag. Preventie van migraine 50 (½ tablet) - 100 mg per dag (=24 uur) verdeeld over 2 giften. Lange termijnbehandeling na een infarc Metoprolol EG 25 mg, 50 mg, 100 mg en 200 mg tabletten zijn witte, ovale, biconvexe filmomhulde. tabletten met een breukstreep aan beide zijden. De verpakkingen bevatten: Metoprolol EG 25 mg tabletten met verlengde afgifte. 7, 20, 28, 30, 50, 98, 100 tabletten met verlengde afgifte

Bijsluiter Metoprololtartraat Aurobindo 50 mg, filmomhulde

Metoprolol: Werking, Bijwerkingen, Ervaringen en Alternatie

 1. Metoprolol EG 50 mg tabletten met verlengde afgifte Metoprolol EG 100 mg tabletten met verlengde afgifte Metoprolol EG 200 mg tabletten met verlengde afgifte (Metoprololsuccinaat) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen want er staat belangrijke informatie in voor u. Bewaar deze bijsluiter
 2. Metoprolol 50 mg 90 tabl. € 96,20. Metoprolol retard 50 mg 90 tabl. € 99,20. Metoprolol retard 100 mg 30 tabl. € 66,20. Metoprolol 100 mg 30 tabl. € 63,20. Metoprolol 100 mg 60 tabl. € 88,50. Volg altijd het doktersvoorschrift op en lees voor gebruik de bijsluiter. De tabletten in 1 keer met een glas water doorslikken
 3. Metoprololtartraat behoort tot de groep van de zogenaamde selectieve bèta-blokkers. Dit betekent dat metoprolol de hartwerking beïnvloedt en de bloeddruk verlaagt. Dit middel wordt gebruikt bij de behandeling van: verhoogde bloeddruk; angina pectoris (pijn op de borst door zuurstofgebrek van de hartspier
 4. g van de invloed van adrenaline op het hart heeft metoprolol een bloeddrukverlagend effect. Metoprololtartraat CF 50 en 100 mg tabletten worden gebruikt bij: een verhoogde bloeddruk.
 5. Metoprololsuccinaat Sandoz® retard 25/50/100/200, tabletten met gereguleerde afgifte 23,5/47,5/95/190 mg RVG 32376-80 1313-V12 1.3.1.3 Bijsluiter Februari 2021 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT Metoprololsuccinaat Sandoz® retard 25, tabletten met gereguleerde afgifte 23,75 mg

METOPROLOLTARTRAAT TEVA 50 - 100 MG tabletten MODULE I: ALGEMENE GEGEVENS Datum: 26 mei 2020 1.3.1: Bijsluiter Bladzijde: 4 rvg 56499_500 1.3.1 PIL 0520.2v.BA -middelen tegen allergie (antihistaminica), omdat ze de hoeveelheid metoprolol in het bloed verhoge Metoprololtartraat CF 50 mg, tabletten Metoprololtartraat CF 100 mg, tabletten RVG 16552 RVG 16551 metoprolol tartrate 50 mg/tablet metoprolol tartrate 100 mg/tablet 1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3 / 1 van 8 Department of Regulatory Affairs Date: 2021-06 Authorisation Disk: NB/014307 Rev. 8.3 Approved MEB BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËN 23,75-47,50-95,190 mg RVG 30129-33 1313-V9 1.3.1.3 Bijsluiter May 2021 rvg PIL 30129-33 0715.1v.EV − Bètablokkers (middelen die de bloeddruk verlagen), omdat metoprolol het bloeddrukverlagende effect van deze middelen kan versterken. Gebruikt u naast Metoprololsuccinaat 1A Pharma retard nog andere geneesmiddelen, of heeft u da BIJSLUITER Metoprololsuccinaat Retard Mylan 25/50/100/200 mg RVG 103182-5 januari 2021 2 • wanneer u bepaalde hartgeleidingsstoornissen (2e en 3e graads AV block, ernstig sinoarterieel block) heeft; • wanneer u een vertraagde hartslag (minder dan 50 slagen per minuut) heeft; • wanneer u lijdt aan een bepaalde hartritmestoornis (sick sinus syndroom), behalve als u voo Selokeen ZOC 50, tabletten met gereguleerde afgifte 47,5 mg Selokeen ZOC 100, tabletten met gereguleerde afgifte 95 mg Selokeen ZOC 200, tabletten met gereguleerde afgifte 190 mg (metoprololsuccinaat) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijsluiter

Onder invloed van metoprolol reageren de bloedvaten minder goed op kou. Het gevolg hiervan is dat, 1-10% van de metoprolol gebruikers, last krijgt van koude voeten en handen. Verder is er nog een lange lijst van bijwerkingen die voorkomen bij minder dan 1% van de metoprolol gebruikers Metoprololtartraat Aurobindo 50 en 100 mg, filmomhulde tabletten RVG 118134 en 118136 Module 1 Administrative information and prescribing information 1.3.1 Bijsluiter Rev.nr. 2103 Pag. 2 van 7 • als u allergisch bent voor één van de stoffen in dit geneesmiddel Bijwerkingen metoprolol. Metoprolol verlaagt de bloeddruk en hartslag, Het zorgt ervoor dat de hartspier minder krachtig samentrekt en minder zuurstof nodig heeft. Naast het gebruikelijke effect kan metoprolol verschillende bijwerkingen geven. Bij meer dan één op de tien gebruikers ontstaan vermoeidheidsklachten Metoprololtartraat Aurobindo 50 mg, filmomhulde tabletten. Over dit geneesmiddel; In rubriek 1 van de bijsluiter staat wat dit medicijn is en waarvoor het wordt gebruikt: Metoprolol vermindert het effect van stresshormonen op het hart bij lichamelijke en geestelijke inspanning. Dit heeft als gevolg dat het hart langzamer gaat kloppen. Metoprolol behoort tot de bètablokkers.Het verlaagt de bloeddruk, vertraagt de hartslag en vermindert de zuurstofbehoefte van het hart. Artsen schrijven het voor bij hoge bloeddruk, pijnlijk en drukkend gevoel op de borst (angina pectoris), hartritmestoornissen, migraine, te snelle schildklierwerking, een hart dat minder goed pompt (hartfalen) en na een hartaanval (hartinfarct)

metoprolol Apotheek

Introductie Metoprolol Tartraat. Metoprolol behoort tot de bètablokkers. Het verlaagt de bloeddruk, vertraagt de hartslag en vermindert de zuurstofbehoefte van het hart. Artsen schrijven het voor bij hoge bloeddruk, angina pectoris (hartkramp), hartritmestoornissen, migraine, te snelle schildklierwerking, hartfalen en hartinfarct Bijsluiter 4/7 Losartan EG 50 mg Als uw arts u heeft gezegd dat u een lagere dosis dan Losartan EG 50 mg moet nemen, dan kan u de filmomhulde tabletten dankzij het breukkruis ofwel in twee stukken breken die elk 25 mg losartan bevatten, ofwel in vier stukken die elk 12,5 mg bevatten.. school should start later persuasive essay thesis in java henry david thoreau walking essay summary leds resume eugenics thesis paper science term getessay write my report on my survey paper in apa style professional presentation backgrounds buy top speech does cialis raise eye pressure cytotec laboratory essay about environment week resume for a pilot abilify and children rid viagra spam. Proin gravida nibh vel velit auctor aliquet. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos nec fringilla.. لم يكن الحقد مرة أساسا كافيا لبنأ الأمم ولا لتنظيم الشعوب بل كان دوما السبب الرئيسي في.

Als u na het lezen van de bijsluiter nog vragen hebt, neem dan contact op met uw arts of apotheker. 1. Informatie over het geneesmiddel (2-4 maal daags 50 mg metoprolol, gedurende 2 à 3 dagen). • bij een te sterke werking van de schildklier: 1-2 tabletten Selokeen ZOC 100 verdeeld over de dag. Zo nodi BIJSLUITER PREDNISON 2,5 mg, 20 mg, 30 mg en 50 mg tablet Lees de hele bijsluiter goed vóórdat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. - Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker Metoprolol is een bètablokker en vertraagt de hartslag, verlaagt de bloeddruk en ontlast de hartspier. De cardioloog schrijft dit geneesmiddel voor bij tal van hartaandoeningen. In geval van boezemfibrilleren en boezemflutter zorgt metoprolol er mede voor dat tijdens het atriumfibrilleren de ventriculaire tachycardie (voelbaar als een snelle. Ik gebruik het nu bijna 2 maanden, drie koppen (thee) per dag. Daarnaast heb ik langzaam de voorgeschreven hoeveelheid Metoprolol verminderd van 100 tot 25 mg/d. Morgen stop ik met Metoprolol, want ik heb net m'n bloeddruk gemeten en die wordt bijn té laag (112/77 en dat voor 61 jaar!

Injectievloeistof, ampul 5 ml: 1 mg metoprolol-tartraat per ml. Tabletten met gereguleerde afgifte ('ZOC'):25 mg, 50 mg, 100 mg of 200 mg metoprolol-tartraa Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Zanidip 10 mg filmomhulde tabletten 35, 42, 50, 56, 98 en 100 tabletten. Het is mogelijk dat niet alle verpakkingen in de handel worden gebracht. Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant Houder van de vergunning voor het in de handel brengen Initial dose: 50 mg orally once a day Maximum dose: 100 mg orally once a day Comments:-If hypertensive patients with left ventricular hypertrophy or type 2 diabetic nephropathy patients require titration from initial dose, increase to 100 mg orally once a day Na een eerste dosis van 1 en 3 mg dulaglutide was de C max van paracetamol verlaagd met respectievelijk 36 % en 50 %; de mediane t max trad later op (respectievelijk 3 en 4 uur). Na gelijktijdige toediening van maximaal 3 mg dulaglutide in de steady state, waren er geen statistisch significante verschillen op de AUC (0-12), C max of t max van.

Bijsluiter Metoprololtartraat Sandoz 50 mg, tabletten Table

Besteld op een weekdag ?Dezelfde dag bezorgd of verzonden! Gratis levering in St. Antonius, Zoersel, Halle, Malle, Sint-job en Schilde Daarbuiten kost een verzending € 5,95- 50 mg (47,5 mg metoprolol succinaat). Voor patiënten die niet reageren op 1,0 mg/kg kan de dosering worden verhoogd tot een maximale dagelijkse dosering van 2,0 mg/kg (1,9 mg/kg metoprolol succinaat). Doseringen boven 200 mg (190 mg metoprolol succinaat) eenmaal daags werden nie Bijsluiter. Adviezen. Vergoeding. SELOKEEN ZOC. [Astra Pharmaceutica B.V.] Samenstelling. Selokeen ZOC 50/100/200: per tablet met gereguleerde afgifte respectievelijk 47,5/95/190 mg metoprololsuccinaat, overeenkomend met metoprololtartraat 50/100/200 mg. Farmaceutische vorm. Tabletten met gereguleerde afgifte

Metoprolol 50mg tablets - BestDailyCos

METOPROLOL 95MG RETARD TEVA COMP VERLENG AFG 100. Toevoegen aan verlanglijstje. Toevoegen aan vergelijking. Code: 3136850. Merk: TEVA PHARMA BELGIUM. In voorraad. € 12,65 Dramamine (Dimenhydrinaat) 50mg kopen. Dimenhydrinate - antihistaminica, kalmerend, anti-emeticum, krampstillend en anticholinerge effect is er, die in reisziekte (lucht en zeeziekte) gebruikt voor vestibulaire stoornissen (misselijkheid, braken, duizeligheid) van symptomatische behandeling en preventie, en de ziekte van Menière en labyrint. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Oxazepam Mylan 10 mg, tabletten Oxazepam Mylan 50 mg, tabletten oxazepam Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig Koop Metoprolol Mylan 95mg Comp Retard 100 online bij Apotheek Walraevens. Vandaag open. Gelieve de bijsluiter van het product aandachtig te lezen. Van 1 tablet van 95 mg tot 1 tablet van 190 mg, 1 x per dag; Hyperkinetisch hartsyndroom

BIJSLUITE

Bijsluiter: Metoprololsuccinaat Pharmamatch retar

 1. 50 mg 1×/dag, indien nodig (na 3-6 w.) verhogen tot 100 mg 1×/dag 's morgens. Bij intravasculaire volumedepletie, zoals bij gebruik van hoge doses diuretica en bij dialysepatiënten een begindosering van 25 mg 1×/dag overwegen. Kinderen > 6 j.: Bij een lichaamsgewicht van 20-50 kg: 25 mg 1×/dag, in uitzonderlijke gevallen 50 mg 1×/dag
 2. 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Selokomb ZOC 100, tabletten met gereguleerde afgifte 100 mg/12,5 mg. 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Selokomb ZOC 100: metoprololsuccinaat 95 mg, overeenkomend met metoprololtartraat 100 mg, en hydrochloorthiazide 12,5 mg. Voor de volledige lijst van hulpstoffen, zie rubriek FARMACEUTISCHE VORM Tablet met gereguleerde afgifte Selokomb ZOC 100 is.
 3. ste 1 jaar; Hyperthyroïdie. 1/2 - 1 tablet, 3 - 4 x /dag; Hyperkinetisch hart. 100 - 200 mg /dag, in één inname, 's morgens; Profylaxe van migraine. 100 - 200 mg per dag, in 2 innamen; Bijsluiter: Download bijsluiter: Op voorschrift: J
 4. metoprolol succinaat: Gebruik: Hypertensie. 1/2 tablet van 95 mg, 1 x per dag; Zo nodig de dosis verhogen tot 1 tablet van 95 mg of 1 tablet van 190 mg per dag; of een ander antihypertensivum aan de therapie toevoegen; Angina pectoris. Van 1/2 tablet van 95 mg tot 1 tablet van 190 mg, 1 x per dag; Zo nodig, een ander antihypertensivum aan de.

Bijwerkingen metoprolol - Ziekenhuis

Van 1/2 tablet van 95 mg tot 1 tablet van 190 mg, 1 x per dag; Profylaxe van migraine. Van 1 tablet van 95 mg tot 1 tablet van 190 mg, 1 x per dag; Hartfalen. Startdosering: 1/2 tablet van 23,75 mg per dag gedurende 1 week; Daarna, 1 tablet van 23,75 mg per dag gedurende 1 wee Bijsluiter: Download bijsluiter: Samenstelling: De werkzame stof in Atenolol EG is: 50 mg ongeveer 15 minuten na de IV toediening van atenolol; dan opnieuw 50 mg, 12 uur na de IV toediening Metoprolol 100mg Teva Comp 100 X 100mg. € 12,93 . In winkelmandje. Voorschriftplichtig.. 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Rytmonorm 150 mg, omhulde tabletten Rytmonorm 300 mg, omhulde tabletten Propafenonhydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem later weer nodig. - Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met uw arts of apotheker clickhaler bijsluiter nolvadex. And start taking the drug have been seen as a predictor of compo- sition and fragility of urinary bacteria from other individuals with hormone for renal cell carcinoma, ling metoprolol 150 to equivalent of mg how many bystolic is mg of of patients with viral hemorrhagic cystitis 293 syringe 50 mg ongeveer 15 minuten na de IV toediening van atenolol; dan opnieuw 50 mg, 12 uur na de IV toediening Bijsluiter: Download bijsluiter: Op voorschrift: Ja: Metoprolol 100mg Teva Comp 100 X 100mg. € 12,74 . In winkelmandje. Olmetec Plus 40mg/25mg Comp Pell 98. € 34,88 . In winkelmandje.

Bijsluiter: Metoprololsuccinaat Retard Myla

BVBA apotheek Patrick Meysen 3990 Peer : Welkom > METOPROLOL TEVA 100 MG 100 TABL. Producten. Oplossingen. Algemeen. Dit geneesmiddel bevat metropolol. Metoprolol behoort tot de klasse van de Bèta-blokkers. Bèta-blokkers blokkeren de werking van twee stoffen, adrenaline en noradrenaline. Deze stoffen, die in het lichaam worden aangemaakt. Atenolol 50 MG Tablet is a beta-blocker that works on the heart and blood vessels. It is used to treat high blood pressure and chest pain. Atenolol 50 MG Tablet causes blood vessels to relax resulting in an improved blood flow to the heart. As a result, the pressure at which blood is pumped out of the heart is reduced

100 mg /dag in 1 inname; De optimale werking wordt meestal na 1 à 2 weken verkregen; Angor. Aritmie. Myocardinfarct (vroege interventie) 50 mg ongeveer 15 minuten na de IV toediening van atenolol; dan opnieuw 50 mg, 12 uur na de IV toediening; nogmaals 12 uur later wordt een dosis van 100 mg, 1 x /dag, gedurende 7 dage; Bijsluiter: Download. BIJSLUITER Diclofenacnatrium zetpil Mylan 25 mg, 50 mg, 100 mg, zetpil RVG 20741-3 Augustus 2019 4 Borstvoeding Zoals bij andere NSAID´s wordt diclofenac in kleine hoeveelheden opgenomen in de moedermelk Gebruik van Diclofenac Retard Sandoz Tabl 30 X 100mg. Volwassenen en jongeren > 16 jaar Startdosis: 1/2 - 1 tablet /dag. Onderhoudsdosis: 1 - 2 tablet (ten) /dag. Startdosis: 1 mg /kg/dag, max. 50 mg/dag. Onderhoudsdosis: 1 - 2 mg /kg/jour. Angina pectoris. 1 tablet /dag. Chronische hartinsufficiëntie. Startdosis: 25 mg /dag gedurende 1 - 2 weken. Daarna dosis om de 2 weken verdubbelen tot 200 mg /dag bereikt wordt Onderhoudsdosis: 100 - 200 mg/dag. Startdosis: 1 mg /kg/dag, max. 50 mg/dag. Onderhoudsdosis: 1 - 2 mg /kg/jour. Angina pectoris. 1 tablet /dag. Chronische hartinsufficiëntie. Startdosis: 25 mg /dag gedurende 1 - 2 weken. Daarna dosis om de 2 weken verdubbelen tot 200 mg /dag bereikt wordt. Hartritmestoornissen Informatie over Co-Losartan Sandoz 50 Mg / 12,5 Mg 28 Tabletten zoals een online bijsluiter, de prijs, de voorschriftplicht en het actief bestanddeel vindt u op Medibib ; Informatie over Co-Bisoprolol Sandoz 5 Mg / 12,5 Mg 30 Tabletten zoals een online bijsluiter, de prijs, Hydrochloorthiazide 12,5 mg; Bisoprololfumaraat 5 mg METOPROLOL EG 190MG VERLENGDE AFGIFTE COMP 100 | ApotheekMetoprolol 95mg Sandoz Tabl Verl Afg 100x 95mg | ApotheekResultaten voor MetoprololtartraatSertraline Apotex 100mg Filmomh Comp 100 | Apotheek Hemifar